Alle sager der omhandler tvangsfjernelse, kan være uoverskuelige at holde styr på. Derfor står ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK altid til rådighed med hjælp til at forstå og hjælpe dig igennem en eventuel tvangsfjernelsessag.

Advokat til familierådslagning 

ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK er et advokatfirma som hjælper med tvangsfjernelsessager. Et team af seks specialister guider dig igennem hele forløbet, hvor du er sikret en god og fair behandling. Man finder hos ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK også en advokat til familierådslagning, hvorpå man kan inddrage større dele af familiens netværk, til at skabe en bedre trivsel for barnet. En advokat til familierådslagning kan være ideel, hvorpå man kan få noget ekstern hjælp, så det ikke kun fagpersoner udefra der kommer med råd. En advokat til familierådslagning sørger for at familien selv kan tage ansvar for de eventuelle problemer. En advokat til familierådslagning fra ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK hjælper med at familien selv kan træffe vigtige beslutninger i forhold til barnet, som sagen drejer sig om. Læs eventuelt mere på tvangsfjernelse.com.

Hvad indebærer tvangsfjernelse?

Tvangsfjernelse kan være et svært emne, da der er mange forskellige regler man skal forholde sig til. Derfor er vigtigt at hvide hvad indebærer tvangsfjernelse? Tvangsfjernelse betyder at kommunen kan vælge at fjerne dit barn fra hjemmet, hvis der opleves problematikker derhjemme, som fx vold, et alkoholmisbrug, andre former for misbrug eller andet. Tvangsfjernelse betyder derfor for din familie at dit barn kan blive taget fra dig, hvis det vurderes at det ikke at sikkert for barnet at forblive i hjemmet. Dog kræver en tvangsfjernelse at problemer i hjemmet i kan løses med hjælp udefra først. ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK rådgiver og hjælper dig igennem dig sag, så du ikke skal stå alene med det.

Læs eventuelt mere om dine muligheder på tvangsfjernelse.com.

Læs videre