Det går rigtig fint på markedet for online shopping lige nu, og mange forskellige typer specialforretninger samt lidt mere generelle typer webbutikker oplever, at der er godt gang i salget, uanset om man sælger modelfly, bilradioer, el-cigaretter, haveudstyr, modetøj eller andre varer. En oplagt teori må siges at være, at selvom de fysiske butikker igen er åbne og klar til at modtage kunder, og at mundbindene i de fleste sammenhænge er pakket væk igen, så har mange af de danske kunder nok fået øjnene op for de praktiske aspekter ved online handel.

De mange spændende webshops giver kø ved pakkeudleveringen

Selvom at vi igen godt må gå ud og handle i de fysiske butikker i nærheden af os, eller for den sags skyld tage på shoppetur til København eller Århus, hvis lysten skulle melde sig til sådan en tur. Så skal der omvendt heller ikke herske nogen tvivl om, at mange danske kunder nok også har fået øjnene op for, hvor smart online shopping er, og hvor strømlinet hele oplevelsen egentlig er. Uanset om man shopper ny e-cigaret i et forsøg på at kvitte smøgerne, har fået sig en ny hobby med at strikke eller måske samle modeltogbaner, eller man bare gerne vil have noget nyt flot tøj til weekendens tur i byen eller familie arrangement.

Hvis der er én ting, som har vidnet om, at vi danskere er blevet glade for at shoppe online, må det næsten være de lange køer, man finder ved alle GLS pakkeshops omkring fyraftenstid. Selvom at man næsten ikke kan gå hundrede meter i en tilfældig mellemstor by, før man finder en kiosk eller anden type forretning, der også fungerer som pakkeshop, så kan man ikke desto mindre ofte opleve kø ved skrankerne. Og det må man da sige vidner om, at online shopping af el-cigaret, modeltog, bilradioer og andre produkter er kommet for at blive.

Læs videre