En forsvarsadvokat er en advokat, som forsvarer personer, der er beskyldt for at have begået en forbrydelse. En forsvarsadvokat fra strafferet.com sikrer dig, at du får en retfærdig rettergang, og at dine rettigheder respekteres i straffesystemer. 

En forsvarsadvokat beskytter dig mod anklager

Er du blevet anklaget for en kriminel handling? Det kan være nogen beskylder dig for tyveri, snyd eller mere alvorlige anklager som vold. Uanset hvilken beskyldning der er tale om, så er det en god ide at kontakte en forsvarsadvokat. 

Advokaten fra strafferet.com vil stå som din repræsentant i retten og beskytte dine rettigheder, så du bliver retfærdigt behandlet. Når du bliver sigtet i en straffesag, så kan staten lægge ud for en bestikket forsvarere til at repræsentere din sag. 

Hvis du bliver arresteret 

Skulle det hænde, at du pludseligt bliver arresteret af politiet, så vil staten oftest sørge for, at du får en beskikket forsvarere til at hjælpe dig. 

Det er utrolig vigtig, at du ikke udtaler dig til politiet, før din advokat er til stede. Du kan komme til at selvinkriminere dig selv, hvis du afgiver erklæringer under din arrest. Derfor er det en bedre ide, at lade din forsvarsadvokat håndtere sagen og rådgive dig undervejs.

Få vurderet din sag af en advokat fra strafferet.com

Hvis du er på vej i retten, så lad forsvarsadvokaten kigge din sag igennem først. I samarbejde med din advokat kan I indsamle beviser, tale med vidner og udvikle en strategi, så du får den bedst mulige rettergang. 

En forsvarsadvokat i straffesager fra strafferet.com vil også råde dig til, hvordan du skal påråbe dig i retssagen, så du får de bedst mulige resultater af rettergangen. 

Under selve rettergangen vil din advokat forsvare dig i retten. Hvis det er nødvendigt, kan de også krydsforhøre vidner eller fremlægge beviser. Hovedsageligt er deres opgave at beskytte dig, så du får den mildeste straf. 

Hvis der sker en fejl i retssagen

Hvis du føler at du er blevet uretfærdigt dømt i retten, så kan du appellere til højesteretten. Dette kan din forsvarsadvokat også hjælpe dig med. I nogle tilfælde kan du få dommen omstødt og taget op i retten igen. 

Din advokat kan rådgive dig i, om det er en god ide at appellere eller ej. 

Hvis du står over for et af disse tilfælde, så besøg strafferet.com og kom i kontakt med en forsvarsadvokat i dag. Få vurderet din sag eller få en professionel repræsentant i retten, så du bliver behandlet retfærdigt. Læs mere på strafferet.com.

 

 

 

Læs videre